งานเลี้ยงน้อง " ร้อยรักดวงหทัยแห่งบ้านภาษาไทย"

4 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

งานเลี้ยงน้อง " ร้อยรักดวงหทัยแห่งบ้านภาษาไทย "

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้ชื่อกิจกรรม " ร้อยรักดวงหทัยแห่งบ้านภาษาไทย " ณ อาคารประกอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง และคณาจารย์ภายในหลักสูตร พร้อมทั้งมีการแสดงของแต่ละชั้นปีให้ชมอีกด้วย