หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์:บ้านในโคลน ปี2561

27 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย
ชื่อหนังสือ : บ้านในโคลน
ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ คเชนทร์
ประเภท : นวนิยาย
 
บ้านในโคลนถูกเล่าในมุมผู้ประสบภัย อยู่และดำรงอยู่ในฐานะผู้ประสบภัย ช่วง 3 ปีแรกที่บ้านสงเคราะห์สร้างไม่เสร็จ ลำบากกันมาก ปู่ต้องออกจากบ้านที่น้ำท่วม มาสร้างเพิงพักด้วยการเอาไม้ไผ่มาสร้างเป็นบ้านชั่วคราว ความช่วยเหลือส่วนใหญ่มาจากโลกภายนอก