หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์:หญิงสาวในบทกวี ปี 2553

28 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย

หนังสือรางวัลซีไรต์ : ประจำปี พ.ศ. 2553 

ชื่อหนังสือ : ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ผู้แต่ง : ซะการีย์ยา อมตยา

ประเภท :กวีนิพนธ์

 รวมบทความของความรู้สึกดี ๆ หลากลายเรื่องราวของความรู้สึก   เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อน   ละมุน ละไม   พลิ้วไหว   บางเรื่องราวจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อหา เลยทีเดียว