หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์:ลับแล แก่งคอย ปี 2552

28 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย

ชื่อหนังสือ : ลับแล แก่งคอย
ผู้แต่ง : อุทิศ  เหมาะมูล
ประเภท :นวนิยาย

"ลับแล" ลูกชายถูกผีเข้าสิงจึงจับตัวลูกส่ง ไปอยู่วัด เพื่อให้หลวงพ่อขับไล่ผี แต่ลูกชายกลับเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวให้หลวงพ่อฟัง ตั้งแต่เรื่องบรรพบุรุษจนกระทั่งเรื่องว่าเขาคือคนที่ฆ่า "แก่งคอย" ซึ่ง เป็นพี่ชายของเขาตาย โดยผลักให้ตกหน้าผา ลับแล, แก่งคอย หากนับว่าเป็นเรื่องจริงและเรื่องแต่ง โดยนักเขียนได้แบ่งโครงเรื่องของนิยายออกเป็น 5 ภาค คือ ภาคแรก - กำเนิดจากเรื่องเล่า, ภาคสอง - ประวัติศาสตร์ที่เริ่มสว่าง , ภาคสาม - ในป่าหิมพานต์ ,   ภาคสี่ - ฌาปนกิจความจริง และภาคห้า - เถ้าอังคารของความลวง ลับแล, แก่งคอย   ยังจัดเป็นนวนิยายแนวอัตชีวประวัติที่ผู้อ่านยากจะคาดเดาได้ว่า เรื่องราวจะจบลงเช่นไร?