กิจกรรมอำลา รุ่น 2563 รัตติกาลแห่งพัสราภรณ์ รำลึกรักจากน้องสู่...พี่ บ้านภาษาไทย

26 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมบายเนียร์ รุ่น 2563 รัตติกาลแห่งพัสราภรณ์ รำลึกรักจากน้องสู่...พี่ บ้านภาษาไทย

21 มีนาคม 2564 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมอำลา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่องานรัตติกาลแห่งพัสราภรณ์ รำลึกรักจากน้องสู่...พี่ บ้านภาษาไทย ณ โรงแรงแกรด์นยะลา เวลา 16.00 - 23.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมจับรางวัลและการแสดงของแต่ละชั้นปีให้ชมอีกด้วย รวมทั้งกิจกรรมประกวดชุด