หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชมการแสดงนิทานพื้นบ้าน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการแสดงนิทานพื้นบ้าน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ยะลา ในวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

แกลเลอรี่