หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นศ. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้ารับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ "ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง" จัดประกวดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คลิปวิดีโอเรื่อง "โจร" จัดทำโดย นางสาวนิรุสมี วาโมง นางสาวรุสนี มะยีแต และนางสาวแวฮัฟเซาะห์ มะมิง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คลิปวิดีโอเรื่อง "(ไม่)เลี้ยว" จัดทำโดย นางสาวอาอีซะห์ สาเรป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และนายอับดุลเราะมาน อาแวกือจิ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาทั้ง 2 ทีมได้เข้ารับรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในการนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักศึกษา ที่สร้างผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อน ๆ รุ่นพี่ และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี

 

รายงานข่าวโดย อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพโดย อาจารย์วรากร แซ่พุ่น, นางสาวอาอีซะห์ สาเรป, นางสาวนาสือรี เจะเยะ, อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

 

 

 

แกลเลอรี่