หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการครูอาสาสัญจร สานต่อคำพ่อสอน

เมื่อวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดโครงการครูอาสาสัญจร สานต่อคำพ่อสอน ณ โรงเรียนบ้านสันติ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

แกลเลอรี่