หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิชาการ

1. บทความเรื่อง “ศิลป์ส่องทาง” เมื่อนักเรียนอกเพรียกหาขุมปัญญาจากแผ่นดินแม่ (2556) enlightened อ่านต่อ

2. บทความเรื่อง คตินิยมและคติชนปักษ์ใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษาวันคารคำกาพย์ (2560) enlightened อ่านต่อ

3. บทความเรื่อง ตำนาน "ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์" กับกระบวนการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ (2562) enlightened อ่านต่อ

4. บทความเรื่อง Nine Lives: พื้นที่แฟนตาซีของนวนิยายในยุคดิจิตอล (2562) enlightened อ่านต่อ