หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเเต่งกลอนเเปด หัวข้อ “โควิด-19”

อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเเต่งกลอนเเปด หัวข้อ “โควิด-19” ซึ่งจัดโดย TK Park ยะลา อุทยาการเรียนรู้สี่มุมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

ขอขอบคุณภาพจาก Facebook https://www.facebook.com/tkyalat4/

แกลเลอรี่