หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ เนื่องในโอกาสที่บทวิจารณ์วรรณกรรมได้ผ่านการคัดสรรและเผยแพร่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องในโอกาสที่บทวิจารณ์วรรณกรรมได้ผ่านการคัดสรรและเผยแพร่ ในกิจกรรมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเพจดวงใจวิจารณ์ ❤️

อ่านบทวิจารณ์ได้ที่ https://bit.ly/32bcJrf

ขอขอบคุณภาพจากเพจดวงใจวิจารณ์ https://www.facebook.com/duangjaivijarn

 

 

แกลเลอรี่