หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการครูอาสาสัญจร สานต่อคำพ่อสอน 2

โครงการครูอาสาสัญจร สานต่อคำพ่อสอน 2 ณ โรงเรียนบ้านสันติ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ SCG จำนวน 100,000 บาท จากโครงการเยาวชนคนทำดี ปีที่ 6
จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 58 

แกลเลอรี่