หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-Books นิทานพื้นบ้านชายแดนภาคใต้

ผลงาน E-Books นิทานพื้นบ้านชายแดนภาคใต้ ในรายวิชาการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก ปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

โปรดคลิกที่ลิ้งก์เพื่ออ่าน

นิทานเรื่องยักษ์หน้าถ้ำ https://online.pubhtml5.com/jzxo/piih/#p=14
 
นิทานเรื่องเกาะหนู-เกาะแมว https://online.pubhtml5.com/dtuf/ixgi/#p=4
 
นิทานเรื่องหมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ https://pubhtml5.com/jxgp/tnss/
 
นิทานเรื่องกวางผู้พิพากษา https://online.pubhtml5.com/ysae/pilr/
 
นิทานเรื่องมะบูตอ มะตูลี https://online.pubhtml5.com/sesi/zfvx/
 
นิทานเรื่องช่างไม้กับช่างเหล็ก https://online.pubhtml5.com/vuvi/sxaz/
 
นิทานเรื่องแมะลาดอกับแมะสาวอ https://online.pubhtml5.com/ongh/mabc/
 

 

แกลเลอรี่