หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวนิยาย ‘เดฟั่น’ โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทนวนิยาย

นวนิยายเรื่อง "เดฟั่น" โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทนวนิยาย ตามคำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔ ดังนี้

คำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔  ประเภทนวนิยาย

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นวนิยายเรื่อง "เดฟั่น" ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ 


          เล่าเรื่องการก่อตั้งชุมชนท้องถิ่นในอดีต เชื่อมโยงกับการตั้งถิ่นฐานของคนภาคใต้ในบริเวณเทือกเขาบรรทัดและลุ่มทะเลสาบ แสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คน ส่งสารสำคัญว่าด้วยความทรงจำบาดแผลที่ถูกลบเลือน เป็นเสมือนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เขียนตอบโต้ประวัติศาสตร์กระแสหลัก

 

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

 

ข้อมูลจาก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ https://thaiwriters.co/?p=882

 

แกลเลอรี่