หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ มติชนอวอร์ด 2022 "เติมพลังเขียน เสริมพลังอ่าน"

ประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ มติชนอวอร์ด 2022  "เติมพลังเขียน เสริมพลังอ่าน" 

มติชนสุดสัปดาห์เชิญร่วมประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ มติชนอวอร์ด 2022  "เติมพลังเขียน เสริมพลังอ่าน" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2565

รางวัล

ประเภทเรื่องสั้นทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท

ประเภทกวีนิพนธ์

  • รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท

วิธีการส่งประกวด

            สามารถติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล มาได้ 2 ทาง คือ

            อีเมล์: weekly_shortstory@hotmail.com เขียนหัวข้ออีเมลว่า “ประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์”

            หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ : กองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ เลขที่ 12 เทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร กทม. 10900

- วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ มติชนสุดสัปดาห์

 

ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แกลเลอรี่