หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มอบของขวัญให้แก่โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

แกลเลอรี่