หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต”

  • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ Facebook : @pacc.go.th และ www.pacc.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือมารับใบสมัครได้ที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น.