หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดอาซูรอ ประเภทรสชาติ เนื่องในกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

แกลเลอรี่