หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการแสดงชุด Thai Edu The Musical 2019 ในงานมรย.วิชาการ 62

๑๙ ส.ค. ๖๒ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการแสดงในงานมรย. วิชาการ ๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการแสดงของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ

ในการนี้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดการแสดงในชื่อชุด "Thai Edu The Musical 2019" โดยถ่ายทอดเนื้อหาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 

รายงานข่าวโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพโดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

 

 

แกลเลอรี่