หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นศ.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน EDU SINGING CONTEST

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการแข่งขัน EDU SINGING CONTEST ในงานมรย.วิชาการ ๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในการนี้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงประเภททีม ทีมละ ๑๐ คน ในหัวข้อ "แด่คุณครูด้วยดวงใจ" และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทีม THAI HUSO ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ทีมเทียนส่องแสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

รายงานข่าวโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพโดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

แกลเลอรี่