หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นศ. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน EDU Master Chef 2019 ในงานมรย.วิชาการ 62

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการแข่งขัน EDU Master Chef 2019 ในงานมรย. วิชาการ 62 ณ ลานกล้วยไม้ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในการนี้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารเมนู "ซอเลาะลาดอ" และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ ทีมที่ 4 นางสาวนุรฮาฟีลา มือและ นางสาวซะรอฮ์ ดอมะ และนางสาวโซเฟีย จิใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และทีมที่ 5 นางสาวนาบีละห์ อุมา นางสาวแวฮัฟเซาะห์ มะมิง และนางสาวนิรุสมี วาโมง ได้รับรางวัลชมเชย

รายงานข่าวและภาพโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

 

แกลเลอรี่