หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เยาวชนกับการสร้างสรรค์สื่อสันติภาพ”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวฟิรดา แวนาแว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เยาวชนกับการสร้างสรรค์สื่อสันติภาพ” ในงาน ม.อ.วิชาการ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดโดยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สืบเนื่องจากผลงานกวีนิพนธ์ชื่อ “ไม่ไกลจากซากผนังบ้าน” ของ นางสาวฟิรดา แวนาแว ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 ของผลงานกวีนิพนธ์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการประกวดสื่อสันติภาพ รางวัลช่อมะกอก จากผลงานกวีนิพนธ์ทั่วประเทศที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 96 ผลงาน

รายงานข่าวโดย ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

แกลเลอรี่