หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาไทยพุทธ และกิจกรรมรำลึกพระคุณครูของนักศึกษาไทยมุสลิม

ในการนี้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ ได้มอบพานไหว้ครู และกระเช้าของที่ระลึกให้แด่ ผศ.สุภา วัชรสุขุม และคณาจารย์ในหลักสูตร

รายงานข่าวโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพโดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล และนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย

 

แกลเลอรี่