คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มรย.วิชาการ 60

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม มรย.วิชาการ 60 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yru.ac.th/academic60