คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ เข้าอบรมการดูแลเว็บไซต์หลักสูตร

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ เข้าอบรมการดูแลเว็บไซต์หลักสูตร

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่