คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมประกวดโครงการ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวน นักศึกษาชาว คมส. ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดโครงการ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ

1. ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

2. ประกวดเรียงความหัวข้อ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับ เงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่