คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

กองบริการการศึกษาฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 กองบริการการศึกษาฯ  เข้าสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ โดยมี อ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะ เป็นตัวแทนคณบดี ร่วมรับมอบคำอวยพร 

แกลเลอรี่