คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมคณะ มอบกระเช้าปีใหม่ 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 อ.เสาวลักษณ์  สมวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ โดย อ.สวพร จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณบดี พร้อมคณะ ร่วมรับมอบคำอวยพร

แกลเลอรี่