คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผอ.ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา พร้อมคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สุกินา อาแล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ โดย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ร่วมรับมอบคำอวยพร

แกลเลอรี่