คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบรายงานการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4 และ มคอ.5-6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3-4 และ มคอ.5-6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ และดำเนินการจัดส่งรายงานผลการจัดทำมายังอีเมล(นางสาวบุษรอ  นิโลง) busro.n@yru.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด