คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ

วันนี้ (10 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น. ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ชินวัจน์ งามวรรณากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนวาระการบริหารงานในด้านวิชาการของคณะ ณ ห้องประชุมจำปูรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่