คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบถังขยะ ในโครงการ ขวดฉัน ขวดเธอ เพื่อกิจกรรมของเรา Season 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 น้องใหม่สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม (ในนามทีม AC&AD) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบถังขยะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Reuse Reduce Recycle By YRU"
ในโครงการ ขวดฉัน ขวดเธอ เพื่อกิจกรรมของเรา ซีซั่น 2 จัดโดย องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคาร student union

แกลเลอรี่