คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์

วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยมี อาจารย์ Tata Kwawi Mbinglo เป็นวิทยากรในการอบรม โดยจะมีการอบรบรมตลอดทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับอาจารย์ภายในคณะ

แกลเลอรี่