คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนาม MOU ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

       วันนี้ (22 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะ ในการมาเยือนเพื่อหารือพูดคุยในการสร้างความร่วมมือในการร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ และนานาชาติ ในภาคีราชภัฏภาคใต้ทั้งห้าแห่ง ทั้งนี้ ทั้งคณบดีสองคณะได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอีกด้วย 

แกลเลอรี่