คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ คณะครุศาสตร์

วันนี้ 30 มกราคม 2561 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ โดยอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ลานชั้น 1 คณะครุศาสตร์ โดยมีการได้พบปะพูดคุยจิบน้ำชา กับบุคลากร  จากคณะและสำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่