คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 5 กพ.2561 เวลา 09.00 น. หน่วยกู้ภัยแม่ทับทิมยะลา จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มาเป็นประธานในการอบรม โดยมี นาย วีระ หะนิมา เจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนธร โรงพยาบาลศูนย์ยะลามาเป็นวิทยากรในการบรรยายและมีคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลาและอาสากู้ภัยแม่ทับทิมร่วมในการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ CPR ณ.หัองประชุมราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แกลเลอรี่