คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

วง "บุหงารายาคลาสิค Huso band" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดแข่งขันดิเกร์ฮูลู มหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด

ขอแสดงความยินดีกับวง "บุหงารายาคลาสิค Huso band" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดแข่งขันดิเกร์ฮูลู มหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2560 "บุหงารายาคลาสิค Huso band" เข้าร่วมประกวดการแข่งขันดิเกร์ฮูลู ในมหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครอง

แกลเลอรี่