คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่