คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี ผอ.สำนักงานคณบดี และคณะ นำเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะ

แกลเลอรี่