คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลิ้งค์ที่แนบ https://goo.gl/forms/tuvhOSbTlpoaWXg62