คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอเชิญนักศึกษา คมส. ร่วมกิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ "มนุษย์จิตสาธารณะ สร้างสรรค์ทำดีเืพื่อสังคม

ขอเชิญนักศึกษา คมส. ร่วมกิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ "มนุษย์จิตสาธารณะ สร้างสรรค์ทำดีเืพื่อสังคม"

หมดเขตส่งผลงานวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

ประกาศผล วันที่ 10 มกราคม 2562

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่