คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมพิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. โดยตั้งขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดกำหนดการสามารถดูเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่