คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมประกวด "งานสร้างสรรค์ ไอเดียบรรเจิด กับผลงาน การออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน Community Development YRU"

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมประกวด "งานสร้างสรรค์ ไอเดียบรรเจิด กับผลงาน การออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน Community Development YRU"

............ โดยคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดมีดังนี้

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. นักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ชั้นปี และต้องอยู่ระหว่างการศึกษา หรือออกฝึกประสบการวิชาชีพ

............. กำหนดการการประกวดกิจกรรม เปิดรับส่งผลงาน (ไฟล์ JPEG.) วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจผลงานและเปิดโหวตสาธาณะ วันที่ 4- 23 มกราคม 2562 ประกาศผล วันที่ 25 มกราคม 2562 รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

........... สมัครและส่งผลงานได้ที่ Facebook Page สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรย. : Community Development YRU หรือ mail : [email protected]

........................ ข้อมูลและเงื่อนไขประกอบการออกแบบ

- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นศาสตร์ทางสังคมวิทยา มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อยู่ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีสีประจำคณะคือ สีส้ม

- ชื่อภาษาอังกฤษคือ Community Development YRU

- ผลงำนเน้นรูปแบบที่ทันสมัย สะดุดตา มีความคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์กับแนวควำมคิดในการนำเสนอ

- ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน

- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลซีดี file .ai และ file .jpg ลงบนซีดี

- ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชามีสิทธิ์นำไปใช้ในการปรับผลงาน ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล และการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่อไป

................. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 073299632 ต่อ 54701 ที่ตั้ง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคาร24 Facebook Fanpage สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรย. : Community Development YRU

แกลเลอรี่