คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมละหมาดฮายัตขอพร

วันนี้ 6 ม.ค. 63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดความจำเริญ ณ อาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่