คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่่ 6 ม.ค.63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

แกลเลอรี่