คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับบุคลากรภายในคณะฯ

(24 มี.ค. 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  โดยดำเนินการให้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับบุคลากรภายในคณะฯ  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากคณะฯ และเจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตรร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยดังกล่าว

แกลเลอรี่