คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตอาสาร่วมผลิตหน้ากาก Face Shield จำนวน 2,200 ชิ้น

วันนี้ 7 เมษายน 2563 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จิตอาสาร่วมผลิตหน้ากาก Face Shield จำนวน 2,200 ชิ้น โดยจะรวบรวม จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำไปบริจาคให้กับประชาชน บุคลากรด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

แกลเลอรี่