คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ ประชุมชี้แจงข้อมูลให้กับวิศกรทางสังคมฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในคณะ ประชุมชี้แจงข้อมูลในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบให้กับวิศวกรทางสังคม ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้พื้นที่ที่คณะฯรับผิดชอบจำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่

  1. ต.ศรีสาคร อ.ต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
  2. ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
  3. ต.ปูยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
  4. ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  5. ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
  6. ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ปัตตานี

แกลเลอรี่