คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ จัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ให้นักศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมการประชุมพิธีเปิด โครงการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยจะมีการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Malang State University, Indonesia ทุกสัปดาห์จนจบโครงการ

แกลเลอรี่