คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ปี 2564

วันนี้ 24 ก.พ. 64  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำพิธีทำบุญคณะ ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่